İyi uygulamaların toplanması


        
 
Uygulamanın adı:
Uygulama ülkesi:
Dil kullanılabilirliği:
Uygulamanın türü:ABUTRAINING Modülüne Uygunluk №:Uygulamanın adı: Röportaj
Uygulamanın açıklaması:

“Mutlu Yaşlanmak” isimli kitabın yazarı Prof. Dr. Haluk Yavuzer ile çok popüler bir günlük gazetede yayınlanan röportaj. Yavuzer ileri yaşlarda nasıl mutlu olunacağını kitabında mutlu bir şekilde yaşamayı hiç kaybetmeyen, yaşlı olmanın hayatına çok fazla değer kattığını ve hayatında yeni aktiviteler bulduğunu formüle ederek anlatmaktadır.

Uygulama ülkesi: Türkiye
Diğer uygulama ülkesi:
Kaynağın dizini:
URL: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hurriyet-cumartesi/yasliliga-hazirlik-cok-daha-erken-baslamali-41523828
Dosya:


Uygulamanın adı: Röportaj
Uygulamanın açıklaması:

106 yaşındaki Leyla Dokuz'un hayatı. Hayatında gerçekten zor zamanlar geçirmiş ve birçok isyanla baş etmiş ve çok zaman ölümün eşiğinde kalmıştır.

Uygulama ülkesi: Türkiye
Diğer uygulama ülkesi:
Kaynağın dizini:
URL: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/aziz-fidanci/106-yasindaki-leyla-ninenin-hayati-41514056
Dosya:


Uygulamanın adı: Yönerge
Uygulamanın açıklaması:

Uzmanlar, yaşlı istismarına karşı insanları sessiz kalmamaları konusunda uyarıyor. Akdeniz Üniversitesi gerontoloji fakültesi kurucu üyesi İsmail Tufan, yaşlılara yönelik şiddet ve istismarın oldukça yaygın olduğunu ve istismar durumunda yetkililerin bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu söyledi. “Aileyi her zaman dayanışma ve hoşgörü temeli olan sosyal bir kurum olarak görüyoruz. Şiddet, ihmal ve istismar eylemlerini buna bağlamayız. Yine de şiddetin merkezinin aile olduğunu da görüyoruz” dedi.

Yaşlı istismarının sadece aile içinde değil, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde ve sağlık kurumlarında da yaşandığını vurgulayan Prof. Ancak bu merkezlerde araştırma yapma şansımız yok” dedi.

Uygulama ülkesi: Türkiye
Diğer uygulama ülkesi:
Kaynağın dizini:
URL: https://www.hurriyetdailynews.com/experts-warn-people-not-to-stay-silent-against-elder-abuse-142215
Dosya:


Uygulamanın adı: Kitap
Uygulamanın açıklaması:

  1. Yaşlı Sonuç Bildirgesi.
  • Sağlıklı yaşlanma teşvik edilmelidir
  • Yaşlılar için sosyal içerme teşvik edilmelidir
  • Yaşlı bakımı ve kaliteli yaşam yaygınlaştırılmalıdır
  • Yaşlı hakları iyileştirilmeli, bu nüfusta istismar ve ihmal araştırılmalıdır.
Uygulama ülkesi: Türkiye
Diğer uygulama ülkesi:
Kaynağın dizini:
URL: https://ailevecalisma.gov.tr/media/6168/i-yaslilik-surasi-sonuc-bildirisi.pdf
Dosya:


Uygulamanın adı: Rehber Kitap
Uygulamanın açıklaması:

Demans hastaları için model bakım önerileri. Alzheimer ve buna bağlı diğer hastalıklarda bakım ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgiler içermektedir.

Uygulama ülkesi: Türkiye
Diğer uygulama ülkesi:
Kaynağın dizini:
URL: https://ailevecalisma.gov.tr/media/9332/demans-bak%C4%B1m-modeli-proje-kitab%C4%B1.pdf
Dosya:


Uygulamanın adı: Rapor
Uygulamanın açıklaması:

Türkiye'de Yaşlı Bakım Hizmetleri raporu. Avrupa'daki iyi uygulamalar ve Türkiye için yeni bir modelin kurulması. Bu rapor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Avrupa'da yaşlı bakımı ile ilgili en iyi uygulamaları araştırmak için hazırlanmıştır.

Uygulama ülkesi: Türkiye
Diğer uygulama ülkesi:
Kaynağın dizini:
URL: https://ailevecalisma.gov.tr/media/9334/tuerkiye-de-ya%C5%9Fl%C4%B1-bak%C4%B1m-hizmetleri-avrupa-dan-en-iyi-uygulama-oernekleri-ve-tuerkiye-i%C3%A7in-bir-model-tasar%C4%B1m%C4%B1-proje-kitab%C4%B1.pdf
Dosya:


Uygulamanın adı: Bilimsel Makale
Uygulamanın açıklaması:

Yaşlı İstismarı ve İhmali hakkında bilimsel bir makale.

Geriatrik dönem, işlevlerin azalmasına bağlı olarak bağımlılığın artması, kültürel değerlerde ve geleneksel geniş aile yapısındaki değişiklikler sonucu statü kaybının, verimlilik ve emeklilik kaybı nedeniyle ekonomik gücün azalmasının yaşandığı bir dönemdir.

Geriatrik dönemde ortaya çıkan sosyal ve fiziksel sorunlar, yaşlı kişi ve aile bireylerinin yukarıda bahsedilenlerle ilgili yaşadıkları sorunlar, yaşlı bakımı ve yaklaşımı konusunu gündeme getirmiştir. Yaşlılara yaklaşım vakaları arasında yaşlı istismarı ve ihmali özellikle dünya çapında tartışılan önemli bir toplumsal sorundur. Yaşlıların istismar ve ihmalinden kaçınmada ihmal ve istismarın belirtilerini ve riskli grupları bilmek önemlidir. İstismar ve ihmal tüm yaşlılarda görülebilir. Ancak, özellikle zihinsel sorunları olan hassas yaşlılar bozukluğu, temel ihtiyaçlarını karşılamada başkalarına bağımlı olma veya depresyona sahip olma veya hasta risk gruplarını oluşturmaktadır. Yaşlılar, toplumun insan kaynaklarının değerli ve önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Yaşlılara yönelik her türlü istismar ve ihmal kabul edilemez. Bu nedenle, önlemek için gereklidir alınacak ölçümler ve çeşitli girişimlerle yaşlı istismar ve ihmalinin belirlenmesidir.

Uygulama ülkesi: Türkiye
Diğer uygulama ülkesi:
Kaynağın dizini:
URL: http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/pdf/pdf_HHD_48.pdf
Dosya:


Uygulamanın adı: Çalıştay
Uygulamanın açıklaması:

Alzheimer Hastalığı ve Bakım Hizmetleri Çalıştayı.

Bu çalıştay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Alzheimer Vakfı işbirliği ile düzenlenmektedir. Bu çalıştayın amacı, yaşlı bakımı alanında çalışan ve uygulayıcıları bir araya getirerek yaşlıların ve Alzheimer'ın bakım sorunlarının tartışılması, çözüm üretilmesi, toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmak için bilim insanlarının ve uzmanların bir araya gelmesine yardımcı olmaktır.

Uygulama ülkesi: Türkiye
Diğer uygulama ülkesi:
Kaynağın dizini:
URL: https://ailevecalisma.gov.tr/media/5595/alzheimer-hastaligi-ve-bakim-hizmetleri-calistayi-2015-calistay-raporu.pdf
Dosya:


Uygulamanın adı: Makale
Uygulamanın açıklaması:

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yaşlı sağlığı ve güvenli çevre makalesi

Uygulama ülkesi: Türkiye
Diğer uygulama ülkesi:
Kaynağın dizini:
URL: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/yasli-sagligi/liste1/ya%C5%9Fl%C4%B1-sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-g%C3%BCvenli-%C3%A7evre.html
Dosya:


Uygulamanın adı: Etkinlik
Uygulamanın açıklaması:

Ankara Üniversitesi, Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü etkinliği.

Uygulama ülkesi: Türkiye
Diğer uygulama ülkesi:
Kaynağın dizini:
URL: http://yasam.ankara.edu.tr/2018/06/08/dunya-yasli-ihmal-ve-istismari-farkindalik-gunu/
Dosya: