Колекция от добри практики


        
 
Име на практиката:
Страна, в която се прилага:
Налична на език:
Вид на практиката:Съответствие с Модул № от обучителната програма ABUTRAINING:Име на практиката: НАРЪЧНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ СРЕД ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Описание на практиката:

Наръчник за превенция на домашното насилие сред възрастни хора” има за цел да представи информация, знания и опит за превенция и преодоляване на домашното насилие. Разработен е в рамките на проект „Превенция на домашното насилие сред възрастни хора” на Фондация „Институт за социални услуги в общността”.

Наръчникът включва международно приети методи за работа с домашно насилие и богат практически опит, споделен от 75 социални работници, преки помагащи и организации-доставчици на социални услуги в различни български общини. Той включва и споделените добри практики в работата за преодоляване на домашно насилие над възрастни хора - потребители на социални услуги, както и препоръки към съществуващата нормативна база в България.

Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL: http://www.icss-bg.org/wp-content/uploads/2015/07/Narachnik_Prevencia_DN.pdf
Източник:

-
Име на практиката: Работа по случай на насилие от внук-наркоман
Описание на практиката:

Казусът е на жена на 73 годишна възраст. Тя живее самостоятелно, в собствено жилище и се издържа от отпуснатата ѝ държавна пенсия за стаж и възраст. Жената има внук, който живее сам в София. В определен момент той остава без работа и жилище и се обръща към баба си с молба да отиде да живее при нея. Жената с радост приема внука си, още повече, че той е напълно сам – родителите му са разведени. Бащата на момчето /сина на жената/ е в неизвестност, а майка му живее и работи в Гърция  от 10 години. В началото на съвместното им съжителство баба и внук живеят в разбирателство и без особени проблеми. С течение на времето внука обаче отношенията им се променят. Повратната точка настъпва в момента, в който внукът решава да се грижи за куче от породата питбул. Той казва на баба си, че иска да си вземе куче, което да живее у тях и жената се съгласява, макар и с известна неохота. Постепенно обаче започват да се появяват дрязги и проблеми между бабата и внука. Положението се влошава, когато внукът започва да води по-редовни видео разговори с майка си. Според потърпевшата, по време на тези разговори внукът ѝ бива настроен срещу нея до такава степен, че от един момент насетне той започва да ѝ се подиграва ежедневно и да я напада. С течение на времето поведението му спрямо нея става все по-агресивно и той използва повод, за да унижава баба си. Положението става нетърпимо, когато внукът ѝ започва не само да я заплашва, но и да ѝ нанася физически удари. Жената преглъща посегателствата до момента, от който те започват да се случват системно.  

Междувременно, съседите на възрастната жена, чувайки скандалите им, започват да се интересуват дали съседката им е добре. В началото, когато я питат, жената отрича да има проблем, но когато поведението на внука й става все по- неадекватно, а агресията му по-жестока, тя решава да сподели страховете си с една от съседките. Жената споделя и опасения, че внукът ѝ се занимава с незаконна дейност. Съседката ѝ я съветва да уведоми полицията, но възрастната жената казва, че се страхува и не предприема никакви действия. 

Така минават няколко месеца, до момента, в който агресията на младия мъж става толкова голяма, че той блъска баба си по стълбите на блока, в който живеят. Възрастната жена получава контузии на ръката – нараняванията не са сериозни, но са с изключително болезнени и тя търси медицинска помощ. Уплашена от развоя на нещата, тя моли и съседката си да отиде в общинска администрация и деликатно да съобщи за ситуацията. 

Стъпка 1: Съседката се обръща за помощ към Председателя на Общинския съвет. 

Стъпка 2: Председателят на Общински съвет се свързва с началника на РУ „Полиция“, за да го информира за случая и да поиска съдействие за извеждане на жертвата от дома й. Полицията вече има данни за внука, че системно употребява наркотични вещества и е под наблюдение. 

Стъпка 3:  Сформира се екип за отвеждане на жертвата, съставен от трима полицейски служители и председателят на ОбС. Екипът посещава дома на жената, в рамките на което полицейските служители извършват обиск на жилището, с пълната подкрепа от страна на жертвата на домашно насилие. По време на полицейската проверка, внукът не е в жилището на баба си, което дава на полицейските служители достатъчно време да намерят необходимите доказателства за неговото задържане. 

Стъпка 4:  За времето на обиска, председателят на ОбС се успява да се свърже с главния лекар на многопрофилната болница за активно лечение в Златоград и моли за спешно настаняване на жената там. Главният лекар сформира екип, който посреща жената, жертва на домашно насилие, придружена от председателя на ОбС  и един полицай на входа на болничното заведение. Служителите в болницата са предупредени, че има опасност внукът й да се опита да я посети и да ѝ навреди отново.  

Жената остава в болницата в продължение на 30 дни, като в този период тя бива посещавана от психолог. Известен прогрес в подобряване на състоянието ѝ се регистрира след втората седмица от престоя в болница.

Стъпка 5: През това време на внука ѝ му бива наложена ефективна присъда и той е принудително изведен от жилището на баба си.

Стъпка 6: Жената се прибира в жилището си и започва да се връща към нормалния си начин на живот. От момента на прибиране и към настоящия момент тя ползва услуга „Домашен помощник“, като за нея полага грижи жена на 4-часов работен ден. Ползва също така и услугите на психолог, който работи към Центъра за социална рехабилитация и интеграция – град Златоград.


Своеобразен координационен механизъм: представители на Община Златоград, РУ „Полиция“, Дирекция „Социално подпомагане“, Медицински специалисти, Районен съд и Прокуратура. 


Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL:
Източник:

N/A
Име на практиката: Работа по случай на насилие над неподвижна възрастна жена с увреждане
Описание на практиката:

Гинка е 55-годишна, активна, работеща жена. Живее сама в собствено жилище и работи в отдел „Чистота“  към Община Златоград. Дъщеря й и внуците й живеят и работят във Франция.  Гинка е вдовица. Животът й е нормално протичащ до момента, в който се разболява от неизлечима болест. Провежда дълго болнично лечение, което налага оперативна намеса и доста допълнителни процедури. Заболяването води до инвалидизация и жената остава обездвижена на легло. Налага се едната й внучка да се върне от Франция, за да я гледа. Взаимоотношенията между внучката и бабата, обаче, съвсем не са гладки, а са съпътствани от дълги и продължителни спорове. Съседите им, притеснени от случващото се, информират Дирекция „Социално подпомагане“, че нещо не е наред в дома на Гинка и социални работници посещават дома на болната жена, но не намират нищо нередно. Жената казва, че е доволна от грижите на внучката си.

Но, след известен период от време, Гинка се обажда сама на социалните служби като казва, че е издебнала внучката й да я няма, за да повика социалните работници да й помогнат. Жената споделя, че внучката й има изключително лошо отношение към нея, оставя я гладна, удря я и не й сменя памперса по 24 часа. Моли за бързо настаняване в специализирана институция, но това да се съобщи на внучката й едва в деня на заминаването й, защото Гинка се страхува, че тя ще се държи още по-грубо с нея.

Стъпка 1: Социалните работници се обръщат към централизираната структура Агенция „Социално подпомагане” с молба за съдействие за спешно настаняване на болната жена в институция – Дом за възрастни лица с увреждания гр. Крумовград. 

Стъпка 2: Социален работник, водещ случая, събира необходимата документация за настаняване в специализираната институция: 

 • експертно решение на ТЕЛК; 
 • медицинско удостоверение от лекар психиатър;
 • документ за размера на получаваната пенсия;
 • удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Златоград. 

И посещава Гинка в дома ѝ, в момента, в който е сама, за да ѝ занесе за подпис необходимото заявление за ползване на социални услуги.

Стъпка 3: Събраната документация се обработва от Дирекция „Социално подпомагане“ Златоград и се изпраща до Дирекция „Социално подпомагане“ Крумовград с молба за спешно настаняване.  Дирекция „Социално подпомагане“ Крумовград  реагират бързо и на следващия ден има издадена заповед за настаняване в институция – Дом за възрастни лица с увреждания гр. Крумовград. 

Стъпка 4: След получаване на заповедта в Дирекция „Социално подпомагане“ Златоград, социалния работник, водещ случая, я връчва на Гинка и започва подготовката за заминаването ѝ. Събират необходимия багаж. 

Стъпка 5: Социалният работник се свързва с Кмета на Община Златоград и моли за съдействие за отпускане на транспорт до град Крумовград. Кметът разрешава жената да бъде транспортирана с превоз от Общината.

Внучката е уведомена в деня на настаняването, че са предприети действия за извеждане на баба й.

Внучката се връща във Франция, а Гинка е настанена в Дом за възрастни лица с увреждания гр. Крумовград. Тя поддържа интензивен контакт със социалните работници от Дирекция „Социално подпомагане“ град Златоград. В началото на престоя си споделя, че е уплашена, но постепенно започва да се успокоява и да приема новия си начин на живот.

След една седмица престой, Гинка звъни на социалните работници от Златоград и плачейки ги умолява незабавно да я приберат в дома й. Причината е, че през нощта, в стаята й, влиза мъж с намерението да осъществи сексуални действия спрямо нея. Гинка успява да му окаже съпротива, което вбесява мъжа - той я удря и я заплашва, че ако сподели за случилото се няма да я остави жива.

Гинка се престрашава да сподели преживяното единствено със социалния работник от Златоград и настоява да се прибере в Златоград.

Стъпка 6: Социалният работник посещава главния лекар на МБАЛ Златоград с молба да отпусне линейка, която да извози неподвижната жена от  Крумовград до жилището и в Златоград. Линейката е отпусната и заедно с нея пътува социалният работник.

Стъпка 7: При пристигане в Дома за възрастни лица с увреждания гр. Крумовград, социалният работник разговаря с директора на специализираната институция и съобщава за преживяванията на Гинка. Попълва заявление за напускане на институцията, подписва се от Гинка и жената се подготвя за напускане от Дома. Гинка е транспортирана отново в дома й в град Златоград.

Стъпка 8: Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ град Златоград съдейства за осигуряване на жена-болногледач, която да се грижи за нея. Със съдействието на кмета на Община Златоград и Общинския съвет се отпускат средства, които да покриват заплатата (в минимален размер за страната) на болногледача. 

Стъпка 9: По програма за заетост, администрирана от местните структури на Агенция по заетостта – дирекции „Бюро по труда“, се наема болногледач, който да полага дългосрочни грижи за Гинка, като месечната му заплата се покрива със средства от държавния бюджет.

Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL:
Източник:

N/A
Име на практиката: Работа по случай на насилие от син с алкохолна зависимост
Описание на практиката:

Рени е възрастна жена - на 75 годишна възраст, с физически увреждания, с обездвижена лява ръка. Живее в собствено жилище с единия си син, който е несемеен. Често употребява алкохол. Двамата съжителстват като се издържат от пенсията на Рени и минималната работна заплата на сина й, който работи по програма за временна заетост. 

Животът им тече нормално до момента, в който синът на Рени остава без работа и съответно – без доходи. Започва все по-често да употребява алкохол, да нагрубява и неоснователно да обвинява майка си. 

Възрастната жена започва често да излиза от дома си и да прекарва все повече време навън от страх, че синът й отново ще я нападне щом се прибере. Това не остава незабелязано от социалните работници на Дирекция „Социално подпомагане“ – те много често виждат Рени да стои по градските пейки и в парковете, но предприемат действия, когато я намират да стои в парка през нощта. 

Стъпка 1: Социалните работници посещават жената в дома ѝ, за да  разберат каква е обективната ситуация. Тя споделя, че синът й злоупотребява с алкохол и става неконтролируем. Заплашва я, че ще я изгони, кара я да продаде жилището си и често я бие.

Стъпка 2: Социалните работници подават писмен сигнал в РУ „Полиция“ – Златоград.

Стъпка 3: Полицейски служители, съвместно със социален работник, провеждат срещи със сина на Рени, за да го предупредят и да го убедят да намали и ако е възможно да преустанови употребата на алкохол. Срещите остават безрезултатни и те решават да му предложат съдействие за провеждане на лечение, но той категорично отказва. Законът в РБългария не позволява хората с алкохолна зависимост да бъдат подложени на принудително лечение.

Стъпка 4: След поредна вечер на насилие Рени посещава Дирекция „Социално подпомагане“ – Златоград и моли служителите да бъде настанена в Дом за възрастни хора.

Стъпка 5: Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ Златоград определя социален работник, който да води случая. 

Стъпка 6: Социалният работник прави проучване къде в страната има свободни места в Домовете за стари хора. Намира свободно място в Дом за възрастни хора в село Фатово, област Смолян. Домът е с капацитет 100 човека и заетост 99. Социалният работник се свързва с Директора на Дома за възрастни хора в село Фатово, описва случая, с който работи, и моли за спешно и приоритетно настаняване на жената.

Стъпка 7: Социалният работник, водещ случая, събира необходимата документация за настаняване в специализираната институция: 

 • Експертно решение на ТЕЛК, 
 • медицинско удостоверение от лекар психиатър,
 • документ за размера на получаваната пенсия,
 • удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Златоград
 • Заявление за ползване на социални услуги, подписано от Рени. 

Стъпка 8: Документацията  се изпраща за разглеждане до Комисията за настаняване и до Дирекция „Социално подпомагане“ - град Смолян за издаване на заповед.

Стъпка 9: Директорът на Дома свиква Комисията за спешно настаняване със Заповед на Регионалният Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – град Смолян. Комисията се запознава със случая, разглежда постъпилата документация и докладът, изготвен от Дирекция „Социално подпомагане“ - град Златоград и взема решение за спешно настаняване на Рени в  Дом за възрастни хора в село Фатово, област Смолян.

Стъпка 10: Настаняването се случва на в рамките на няколко дни - веднага след издаването на заповедта за настаняване.

Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL:
Източник:

N/A
Име на практиката: Работа по случай на психическо насилие
Описание на практиката:

Мария е жена на 78 годишна възраст. Живее в собствена двуетажна къща заедно с единия от синовете си и неговото семейство. Другият син на Мария, също семеен, живее в апартамент в същия град.

Мария  споделя общо домакинство със семейството на сина си, като допринася за издръжката му с парите от пенсията си за трудов стаж и възраст. Отношенията в домакинството са стабилни до момента, в който Мария информира синовете си и техните семейства за решението си да завещае приживе къщата си на двамата си сина. От този момент насетне отношението на съпругата на сина ѝ, с когото споделят общо домакинство, рязко се влошава. Възрастната жена става обект на постоянни нападки и обиди, което се отразява на емоционалното и физическото състояние на възрастната жена. Тя дори престава да се храни. След известно време другият ѝ син забелязва промяна в майка си и се опитва да разбере какво я мъчи. Тя обаче отрича да има нещо и му казва, че вероятно е от възрастта. Той решава да разговаря с брат и по време на разговора става ясна причината. От този момент насетне, тормозът върху Мария се случва съвсем явно и последствията са все по-видими. 

Стъпка 1: Синът ѝ, който живее отделно, решава да потърси подкрепа от председателя на Общинския съвет. Тя го информира, че за да се предприемат каквито и да е действия от страна на местната власт в такава ситуация е необходимо да има отправена писмена жалба. Синът обаче преценява, че внасянето на писмена жалба би влошило още повече емоционалното и психическо състояние на майка му и отказва.

Стъпка 2: За да не се допуска ескалация на насилието или упражняването на друг вид насилие над Мария, председателят на Общински съвет Златоград се свързва с кмета на Община Златоград и иска съдействие за предоставяне на подходяща услуга на жената. 

Стъпка 3: кметът на Община Златоград изпраща експерти от дирекция „Социални дейности“ към Общината при сина на Мария за обсъждане на възможностите за предоставяне на социални услуги. Заедно решават, че най-подходяща би била услугата „Домашен помощник“, в рамките на която се потребителите се посещават от социален работник и психолог два пъти седмично. 

Стъпка 4: Служителите на Общината посещават дома на Мария и лично ѝ предлагат услугата „Домашен помощник“. Мария се съгласява и към настоящия момент продължава да е неин бенефициент.


Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL:
Източник:

N/A
Име на практиката: Работа по случай на насилие в специализирана институция
Описание на практиката:

Калина е самотна жена, страдаща от детска церебрална парализа, освидетелствана от ТЕЛК със 100 % трайно увреждане с право на чужда помощ. Тя е на 60 години и живее сама в собствено жилище. За жената полагат грижи близки и съседи.

Жената е изключително интелигентна и любознателна и сама намира информация, че в град Стара Загора функционира Дом за лица с увреждания, предоставящ много добри битови условия,  и разполагащ с добри терапевти и специалисти. Калина смята, че те биха й помогнали да се справя по-добре с ежедневните дейности и решава да подаде документи за настаняване. 

Стъпка 1: Сама събира и подава необходимия набор от документи за настаняване в Дома за лица с увреждания в гр. Стара Загора.

След около един месец, жената получава известие, че до една седмица може да бъде приета за настаняване в специализираната институция. 

Стъпка 2: Свързва се с Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Златоград, за да ги информира за настаняването и да поиска съдействие за транспортирането си до град Стара Загора.

Стъпка 3: Жената бива транспортирана и настанена в Дома.

Стъпка 4: Наблюдение на случая – в продължение на няколко месеца жената разговаря със социалните работници от гр. Златоград веднъж седмично.

В този период Калина споделя вълнението си и удовлетвореността си от услугата.

Стъпка 5: Подновяване на работата по случая: в продължение на няколко седмици Калина пропуска ежеседмичното обаждане по телефона и социалните работници от Златоград решават да проверят каква е причината. В проведен телефонен разговор Калина споделя, изключително разстроена, че в Дома живее мъж с увреждане, който постоянно я тормози. Тя е сигнализирала служителите на Дома за хора с увреждания и те са разговаряли с мъжа – той обаче отрича категорично да е правил нещо подобно. 

Стъпка 6: Социалните работници от Златоград осъществяват връзка с ръководството на Дома и споделят за проблема, но служителите от социалната институция в Стара Загора казват, че са провеждали множество разговори с посочения от Калина мъж и на тази база отхвърлят обвинението, че въпросният мъж оказва някакъв тормоз над нея. 

Стъпка 7: Социалните работници от ДСП търсят съдействието на кмета на Община Златоград за извеждането на Калина от дома. Няколко дни след първоначалния разговор с нея, Калина е изведена от Дома в Стара Загора и е транспортирана до дома си в Златоград.


Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL:
Източник:

N/A
Име на практиката: Работа при случай на психологическо насилие
Описание на практиката:
Настоящият казус илюстрира работата по случай в малки населени места (села) и е пример за добро и координирано взаимодействие между държавни и общински структури. 
Казусът е на жена с диагноза умствена изостаналост, която живее в малко село на територията на Община Златоград, населявано от 300 жители. Жената живее напълно самостоятелно и успява сама да се грижи за себе си. Хората от родното й село я определят като много любознателна и се отнасят мило и доброжелателно с нея. Като лице с увреждане, Ваня получава социална пенсия, с която успява да се самоиздържа и да живее спокойно до момента, в който се разболява от пневмония, в резултат на която придобива тежки сърдечно-съдови нарушения. В следствие на заболяването Ваня остава дълго време на легло и натрупва доста килограми. Наднорменото ѝ тегло започва да затруднява още повече сърдечната ѝ дейност и цялостното ѝ здравословно състояние се влошава. Постепенно, Ваня започва да губи способностите си и вече не успява да се справя сама с ежедневните дейности. Има неотложна нужда от придружител – някой, който да ѝ помага в домакинството.
Решаване на случая:
Стъпка 1: Кметът на населеното място се свързва с  директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Златоград (общинската структура) като отива при Директора на Дирекцията и описва случая. 
Стъпка 2: Директорът на Дирекцията възлага случая на социален работник от отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ и поставя срок за изпълнение. 
Стъпка 3: Социалният работник  посещава село Аламовци, дома на Ваня и прави проучване. От нея разбира, че има брат, който живее в град Златоград. 
Стъпка 4: Социалният работник влизат в контакт с нейния брат, който живее и работи в град Златоград. От него разбира, че двамата не поддържат добри взаимоотношения, но не са и в конфликт. 
Стъпка 5: Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ град Златоград кани на среща брата на Ваня и провежда разговор с него. Разбирайки за проблемите на сестра си, той се съгласява да я вземе  в своя дом. 
Стъпка 6: Социалният работник се свързва с личния лекар на Ваня и съобщава, че тя сменя настоящия си адрес. Заедно с брата на Ваня, социалния работник подготвя багажа на жената и организира транспорт с кола на познати на брата на  Ваня.
Стъпка 7: Подготвят самостоятелна стая за Ваня в дома на брат ѝ и я настаняват в нея. 
Стъпка 8: Социалният работник помага на Ваня в избора на нов личен лекар и в записването ѝ като пациент.
Стъпка 9:  Наблюдение на случая – социални работници от Дирекция „Социално подпомагане“ посещават Ваня периодично, заедно с новия ѝ личен лекар. Пред тях, тя споделя, че се чувства добре при брат си, но здравословното й положение не се подобрява.
Подновяване на работата по случая година по късно, след подаден сигнал от съседка на Ваня, че домът на брат ѝ се посещава от много мъже, по-голямата част от които с алкохолна зависимост.
Стъпка 1:  Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ град Златоград иска съдействие от началника на РУ „Полиция“ – Златоград и заедно организират незабавно посещение в дома, в който живее Ваня. На адреса отиват двама социални работника и един полицай. В разговора си със социалните работници Ваня споделя, че от няколко седмици нейният брат употребява доста алкохол и че в дома му често идват негови познати, с които пият по цели нощи. Нещата се влошават, въпреки че Ваня говори многократно с брат си и го моли това да престане. Заради шума от алкохолните запои и заради неприличните подмятания по неин адрес, Ваня не посмява да заспи и остава будна по цели нощи.
Стъпка 2: Социалните работници предават разказаното от Ваня на придружаващия ги полицай и той инициира разговор с брат ѝ. Полицаят информира брата на Ваня, че сестра му ще бъде изведена от дома му възможно най-скоро и го предупреждава, че дотогава той не трябва да допуска други хора да посещават жилището му и да притесняват сестра му. Братът обещава, че това няма да се повтаря и гарантира пред полицейския служител и социалните работници спокойствието на сестра си.
Стъпка 3: Социалният работник, водещ случая, предприема необходимите действия за настаняването на Ваня в Дом за възрастни хора с увреждания:
 • прави проучване за свободните места в домовете из страната;
 • събира необходимата документация и я изпраща до няколко институции, които предоставят тази специализирана услуга;
 • застъпничи за бързото настаняване на Ваня в институция. 
 Междувременно, друг социален работник посещава Ваня ежедневно и провежда с нея разговори насаме.
Стъпка 4: Извеждане на Ваня от дома на брат ѝ и последващо настаняване  в специализирана услуга от резидентен тип.
Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL:
Източник:

N/A
Име на практиката: НАРЪЧНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ СРЕД ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Описание на практиката:

Наръчник за превенция на домашното насилие сред възрастни хора” има за цел да представи информация, знания и опит за превенция и преодоляване на домашното насилие. Разработен е в рамките на проект „Превенция на домашното насилие сред възрастни хора” на Фондация „Институт за социални услуги в общността”.

Наръчникът включва международно приети методи за работа с домашно насилие и богат практически опит, споделен от 75 социални работници, преки помагащи и организации-доставчици на социални услуги в различни български общини. Той включва и споделените добри практики в работата за преодоляване на домашно насилие над възрастни хора - потребители на социални услуги, както и препоръки към съществуващата нормативна база в България.


Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL:
Източник:

N/A
Име на практиката: „Лотос- домашни грижи“ програма
Описание на практиката:

Предоставяне на професионални интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда на уязвими групи от населението от медицински сестри и домашни помощници, на територията на общините Враца, Криводол, Оряхово и Бяла Слатина. Дейността на Центровете "Домашни грижи" се осъществява в постоянна координация с личните лекари на пациентите, с други социални и здравни институции на територията на общините, както и в сътрудничество с местната власт.

Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL: http://home-care.bg/bg/home-care/lotos-domashni-griji.html
Източник:

N/A
Име на практиката: Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Описание на практиката:

Всяко действие или поведение, насочено срещу другия човек или собствената личност, което предизвиква физическо, психическо и емоционално страдание, може да се нарече насилие. По своята социална същност насилието е антихуманен акт. То е вид престъпление и нарушава достойнството и интересите на личността. Насилието е един от възможните резултати на агресивното поведение. Също като него, то има много разновидности и форми на проява. Насилието се проявява по различен начин, в зависимост от това кои са неговите извършители, кои са жертвите и какви са отношенията между тях. За справянето с насилието е необходимо познаване на закономерните му характеристики.

Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Директория на ресурса :
URL:
Източник:

n/A