Колекция от добри практики

Име на практиката: „Лотос- домашни грижи“ програма
Налична на език: Български
Вид на практиката: Метод на работа
Друг вид на практиката:
Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Описание на практиката:

Предоставяне на професионални интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда на уязвими групи от населението от медицински сестри и домашни помощници, на територията на общините Враца, Криводол, Оряхово и Бяла Слатина. Дейността на Центровете "Домашни грижи" се осъществява в постоянна координация с личните лекари на пациентите, с други социални и здравни институции на територията на общините, както и в сътрудничество с местната власт.

Съответствие с Модул № от обучителната програма ABUTRAINING: Модул 2: Характеристики и най-често срещани трудности за възрастните хора
Директория на ресурса:
URL: http://home-care.bg/bg/home-care/lotos-domashni-griji.html
Източник:

N/A