Колекция от добри практики

Име на практиката: Работа при случай на психологическо насилие
Налична на език: Български
Вид на практиката: Работа по случай
Друг вид на практиката:
Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Описание на практиката:
Настоящият казус илюстрира работата по случай в малки населени места (села) и е пример за добро и координирано взаимодействие между държавни и общински структури. 
Казусът е на жена с диагноза умствена изостаналост, която живее в малко село на територията на Община Златоград, населявано от 300 жители. Жената живее напълно самостоятелно и успява сама да се грижи за себе си. Хората от родното й село я определят като много любознателна и се отнасят мило и доброжелателно с нея. Като лице с увреждане, Ваня получава социална пенсия, с която успява да се самоиздържа и да живее спокойно до момента, в който се разболява от пневмония, в резултат на която придобива тежки сърдечно-съдови нарушения. В следствие на заболяването Ваня остава дълго време на легло и натрупва доста килограми. Наднорменото ѝ тегло започва да затруднява още повече сърдечната ѝ дейност и цялостното ѝ здравословно състояние се влошава. Постепенно, Ваня започва да губи способностите си и вече не успява да се справя сама с ежедневните дейности. Има неотложна нужда от придружител – някой, който да ѝ помага в домакинството.
Решаване на случая:
Стъпка 1: Кметът на населеното място се свързва с  директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Златоград (общинската структура) като отива при Директора на Дирекцията и описва случая. 
Стъпка 2: Директорът на Дирекцията възлага случая на социален работник от отдел „Хора с увреждания и социални услуги“ и поставя срок за изпълнение. 
Стъпка 3: Социалният работник  посещава село Аламовци, дома на Ваня и прави проучване. От нея разбира, че има брат, който живее в град Златоград. 
Стъпка 4: Социалният работник влизат в контакт с нейния брат, който живее и работи в град Златоград. От него разбира, че двамата не поддържат добри взаимоотношения, но не са и в конфликт. 
Стъпка 5: Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ град Златоград кани на среща брата на Ваня и провежда разговор с него. Разбирайки за проблемите на сестра си, той се съгласява да я вземе  в своя дом. 
Стъпка 6: Социалният работник се свързва с личния лекар на Ваня и съобщава, че тя сменя настоящия си адрес. Заедно с брата на Ваня, социалния работник подготвя багажа на жената и организира транспорт с кола на познати на брата на  Ваня.
Стъпка 7: Подготвят самостоятелна стая за Ваня в дома на брат ѝ и я настаняват в нея. 
Стъпка 8: Социалният работник помага на Ваня в избора на нов личен лекар и в записването ѝ като пациент.
Стъпка 9:  Наблюдение на случая – социални работници от Дирекция „Социално подпомагане“ посещават Ваня периодично, заедно с новия ѝ личен лекар. Пред тях, тя споделя, че се чувства добре при брат си, но здравословното й положение не се подобрява.
Подновяване на работата по случая година по късно, след подаден сигнал от съседка на Ваня, че домът на брат ѝ се посещава от много мъже, по-голямата част от които с алкохолна зависимост.
Стъпка 1:  Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ град Златоград иска съдействие от началника на РУ „Полиция“ – Златоград и заедно организират незабавно посещение в дома, в който живее Ваня. На адреса отиват двама социални работника и един полицай. В разговора си със социалните работници Ваня споделя, че от няколко седмици нейният брат употребява доста алкохол и че в дома му често идват негови познати, с които пият по цели нощи. Нещата се влошават, въпреки че Ваня говори многократно с брат си и го моли това да престане. Заради шума от алкохолните запои и заради неприличните подмятания по неин адрес, Ваня не посмява да заспи и остава будна по цели нощи.
Стъпка 2: Социалните работници предават разказаното от Ваня на придружаващия ги полицай и той инициира разговор с брат ѝ. Полицаят информира брата на Ваня, че сестра му ще бъде изведена от дома му възможно най-скоро и го предупреждава, че дотогава той не трябва да допуска други хора да посещават жилището му и да притесняват сестра му. Братът обещава, че това няма да се повтаря и гарантира пред полицейския служител и социалните работници спокойствието на сестра си.
Стъпка 3: Социалният работник, водещ случая, предприема необходимите действия за настаняването на Ваня в Дом за възрастни хора с увреждания:
- прави проучване за свободните места в домовете из страната;
- събира необходимата документация и я изпраща до няколко институции, които предоставят тази специализирана услуга;
- застъпничи за бързото настаняване на Ваня в институция. 
 Междувременно, друг социален работник посещава Ваня ежедневно и провежда с нея разговори насаме.
Стъпка 4: Извеждане на Ваня от дома на брат ѝ и последващо настаняване  в специализирана услуга от резидентен тип. 


Съответствие с Модул № от обучителната програма ABUTRAINING: Модул 1: Естество на насилието и злоупотребата
Модул 3: Процесът на разпознаване на малтретиране на възрастни хора
Директория на ресурса:
URL:
Източник:

N/A