Колекция от добри практики

Име на практиката: Работа по случай на насилие в специализирана институция
Налична на език: Български
Вид на практиката: Работа по случай
Друг вид на практиката:
Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Описание на практиката:

Калина е самотна жена, страдаща от детска церебрална парализа, освидетелствана от ТЕЛК със 100 % трайно увреждане с право на чужда помощ. Тя е на 60 години и живее сама в собствено жилище. За жената полагат грижи близки и съседи.

Жената е изключително интелигентна и любознателна и сама намира информация, че в град Стара Загора функционира Дом за лица с увреждания, предоставящ много добри битови условия,  и разполагащ с добри терапевти и специалисти. Калина смята, че те биха й помогнали да се справя по-добре с ежедневните дейности и решава да подаде документи за настаняване. 

Стъпка 1: Сама събира и подава необходимия набор от документи за настаняване в Дома за лица с увреждания в гр. Стара Загора.

След около един месец, жената получава известие, че до една седмица може да бъде приета за настаняване в специализираната институция. 

Стъпка 2: Свързва се с Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Златоград, за да ги информира за настаняването и да поиска съдействие за транспортирането си до град Стара Загора.

Стъпка 3: Жената бива транспортирана и настанена в Дома.

Стъпка 4: Наблюдение на случая – в продължение на няколко месеца жената разговаря със социалните работници от гр. Златоград веднъж седмично.

В този период Калина споделя вълнението си и удовлетвореността си от услугата.

Стъпка 5: Подновяване на работата по случая: в продължение на няколко седмици Калина пропуска ежеседмичното обаждане по телефона и социалните работници от Златоград решават да проверят каква е причината. В проведен телефонен разговор Калина споделя, изключително разстроена, че в Дома живее мъж с увреждане, който постоянно я тормози. Тя е сигнализирала служителите на Дома за хора с увреждания и те са разговаряли с мъжа – той обаче отрича категорично да е правил нещо подобно. 

Стъпка 6: Социалните работници от Златоград осъществяват връзка с ръководството на Дома и споделят за проблема, но служителите от социалната институция в Стара Загора казват, че са провеждали множество разговори с посочения от Калина мъж и на тази база отхвърлят обвинението, че въпросният мъж оказва някакъв тормоз над нея. 

Стъпка 7: Социалните работници от ДСП търсят съдействието на кмета на Община Златоград за извеждането на Калина от дома. Няколко дни след първоначалния разговор с нея, Калина е изведена от Дома в Стара Загора и е транспортирана до дома си в Златоград.


Съответствие с Модул № от обучителната програма ABUTRAINING: Модул 2: Характеристики и най-често срещани трудности за възрастните хора
Модул 4: Правни дефиниции и процедури за докладване на насилие над възрастни хора
Директория на ресурса:
URL:
Източник:

N/A