Колекция от добри практики

Име на практиката: Работа по случай на психическо насилие
Налична на език: Български
Вид на практиката: Работа по случай
Друг вид на практиката:
Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Описание на практиката:

Мария е жена на 78 годишна възраст. Живее в собствена двуетажна къща заедно с единия от синовете си и неговото семейство. Другият син на Мария, също семеен, живее в апартамент в същия град.

Мария  споделя общо домакинство със семейството на сина си, като допринася за издръжката му с парите от пенсията си за трудов стаж и възраст. Отношенията в домакинството са стабилни до момента, в който Мария информира синовете си и техните семейства за решението си да завещае приживе къщата си на двамата си сина. От този момент насетне отношението на съпругата на сина ѝ, с когото споделят общо домакинство, рязко се влошава. Възрастната жена става обект на постоянни нападки и обиди, което се отразява на емоционалното и физическото състояние на възрастната жена. Тя дори престава да се храни. След известно време другият ѝ син забелязва промяна в майка си и се опитва да разбере какво я мъчи. Тя обаче отрича да има нещо и му казва, че вероятно е от възрастта. Той решава да разговаря с брат и по време на разговора става ясна причината. От този момент насетне, тормозът върху Мария се случва съвсем явно и последствията са все по-видими. 

Стъпка 1: Синът ѝ, който живее отделно, решава да потърси подкрепа от председателя на Общинския съвет. Тя го информира, че за да се предприемат каквито и да е действия от страна на местната власт в такава ситуация е необходимо да има отправена писмена жалба. Синът обаче преценява, че внасянето на писмена жалба би влошило още повече емоционалното и психическо състояние на майка му и отказва.

Стъпка 2: За да не се допуска ескалация на насилието или упражняването на друг вид насилие над Мария, председателят на Общински съвет Златоград се свързва с кмета на Община Златоград и иска съдействие за предоставяне на подходяща услуга на жената. 

Стъпка 3: кметът на Община Златоград изпраща експерти от дирекция „Социални дейности“ към Общината при сина на Мария за обсъждане на възможностите за предоставяне на социални услуги. Заедно решават, че най-подходяща би била услугата „Домашен помощник“, в рамките на която се потребителите се посещават от социален работник и психолог два пъти седмично. 

Стъпка 4: Служителите на Общината посещават дома на Мария и лично ѝ предлагат услугата „Домашен помощник“. Мария се съгласява и към настоящия момент продължава да е неин бенефициент.


Съответствие с Модул № от обучителната програма ABUTRAINING: Модул 1: Естество на насилието и злоупотребата
Модул 3: Процесът на разпознаване на малтретиране на възрастни хора
Модул 5: Грижа за болногледача
Директория на ресурса:
URL:
Източник:

N/A