Колекция от добри практики

Име на практиката: Работа по случай на насилие от син с алкохолна зависимост
Налична на език: Български
Вид на практиката: Работа по случай
Друг вид на практиката:
Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Описание на практиката:

Рени е възрастна жена - на 75 годишна възраст, с физически увреждания, с обездвижена лява ръка. Живее в собствено жилище с единия си син, който е несемеен. Често употребява алкохол. Двамата съжителстват като се издържат от пенсията на Рени и минималната работна заплата на сина й, който работи по програма за временна заетост. 

Животът им тече нормално до момента, в който синът на Рени остава без работа и съответно – без доходи. Започва все по-често да употребява алкохол, да нагрубява и неоснователно да обвинява майка си. 

Възрастната жена започва често да излиза от дома си и да прекарва все повече време навън от страх, че синът й отново ще я нападне щом се прибере. Това не остава незабелязано от социалните работници на Дирекция „Социално подпомагане“ – те много често виждат Рени да стои по градските пейки и в парковете, но предприемат действия, когато я намират да стои в парка през нощта. 

Стъпка 1: Социалните работници посещават жената в дома ѝ, за да  разберат каква е обективната ситуация. Тя споделя, че синът й злоупотребява с алкохол и става неконтролируем. Заплашва я, че ще я изгони, кара я да продаде жилището си и често я бие.

Стъпка 2: Социалните работници подават писмен сигнал в РУ „Полиция“ – Златоград.

Стъпка 3: Полицейски служители, съвместно със социален работник, провеждат срещи със сина на Рени, за да го предупредят и да го убедят да намали и ако е възможно да преустанови употребата на алкохол. Срещите остават безрезултатни и те решават да му предложат съдействие за провеждане на лечение, но той категорично отказва. Законът в РБългария не позволява хората с алкохолна зависимост да бъдат подложени на принудително лечение.

Стъпка 4: След поредна вечер на насилие Рени посещава Дирекция „Социално подпомагане“ – Златоград и моли служителите да бъде настанена в Дом за възрастни хора.

Стъпка 5: Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ Златоград определя социален работник, който да води случая. 

Стъпка 6: Социалният работник прави проучване къде в страната има свободни места в Домовете за стари хора. Намира свободно място в Дом за възрастни хора в село Фатово, област Смолян. Домът е с капацитет 100 човека и заетост 99. Социалният работник се свързва с Директора на Дома за възрастни хора в село Фатово, описва случая, с който работи, и моли за спешно и приоритетно настаняване на жената.

Стъпка 7: Социалният работник, водещ случая, събира необходимата документация за настаняване в специализираната институция: 

- Експертно решение на ТЕЛК, 

- медицинско удостоверение от лекар психиатър,

- документ за размера на получаваната пенсия,

- удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Златоград

- Заявление за ползване на социални услуги, подписано от Рени. 

Стъпка 8: Документацията  се изпраща за разглеждане до Комисията за настаняване и до Дирекция „Социално подпомагане“ - град Смолян за издаване на заповед.

Стъпка 9: Директорът на Дома свиква Комисията за спешно настаняване със Заповед на Регионалният Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – град Смолян. Комисията се запознава със случая, разглежда постъпилата документация и докладът, изготвен от Дирекция „Социално подпомагане“ - град Златоград и взема решение за спешно настаняване на Рени в  Дом за възрастни хора в село Фатово, област Смолян.

Стъпка 10: Настаняването се случва на в рамките на няколко дни - веднага след издаването на заповедта за настаняване. 


Съответствие с Модул № от обучителната програма ABUTRAINING: Модул 1: Естество на насилието и злоупотребата
Модул 3: Процесът на разпознаване на малтретиране на възрастни хора
Директория на ресурса:
URL:
Източник:

N/A