Колекция от добри практики

Име на практиката: Работа по случай на насилие над неподвижна възрастна жена с увреждане
Налична на език: Български
Вид на практиката: Работа по случай
Друг вид на практиката:
Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Описание на практиката:

Гинка е 55-годишна, активна, работеща жена. Живее сама в собствено жилище и работи в отдел „Чистота“  към Община Златоград. Дъщеря й и внуците й живеят и работят във Франция.  Гинка е вдовица. Животът й е нормално протичащ до момента, в който се разболява от неизлечима болест. Провежда дълго болнично лечение, което налага оперативна намеса и доста допълнителни процедури. Заболяването води до инвалидизация и жената остава обездвижена на легло. Налага се едната й внучка да се върне от Франция, за да я гледа. Взаимоотношенията между внучката и бабата, обаче, съвсем не са гладки, а са съпътствани от дълги и продължителни спорове. Съседите им, притеснени от случващото се, информират Дирекция „Социално подпомагане“, че нещо не е наред в дома на Гинка и социални работници посещават дома на болната жена, но не намират нищо нередно. Жената казва, че е доволна от грижите на внучката си.

Но, след известен период от време, Гинка се обажда сама на социалните служби като казва, че е издебнала внучката й да я няма, за да повика социалните работници да й помогнат. Жената споделя, че внучката й има изключително лошо отношение към нея, оставя я гладна, удря я и не й сменя памперса по 24 часа. Моли за бързо настаняване в специализирана институция, но това да се съобщи на внучката й едва в деня на заминаването й, защото Гинка се страхува, че тя ще се държи още по-грубо с нея.

Стъпка 1: Социалните работници се обръщат към централизираната структура Агенция „Социално подпомагане” с молба за съдействие за спешно настаняване на болната жена в институция – Дом за възрастни лица с увреждания гр. Крумовград. 

Стъпка 2: Социален работник, водещ случая, събира необходимата документация за настаняване в специализираната институция: 

- експертно решение на ТЕЛК; 

- медицинско удостоверение от лекар психиатър;

- документ за размера на получаваната пенсия;

- удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Златоград. 

И посещава Гинка в дома ѝ, в момента, в който е сама, за да ѝ занесе за подпис необходимото заявление за ползване на социални услуги.

Стъпка 3: Събраната документация се обработва от Дирекция „Социално подпомагане“ Златоград и се изпраща до Дирекция „Социално подпомагане“ Крумовград с молба за спешно настаняване.  Дирекция „Социално подпомагане“ Крумовград  реагират бързо и на следващия ден има издадена заповед за настаняване в институция – Дом за възрастни лица с увреждания гр. Крумовград. 

Стъпка 4: След получаване на заповедта в Дирекция „Социално подпомагане“ Златоград, социалния работник, водещ случая, я връчва на Гинка и започва подготовката за заминаването ѝ. Събират необходимия багаж. 

Стъпка 5: Социалният работник се свързва с Кмета на Община Златоград и моли за съдействие за отпускане на транспорт до град Крумовград. Кметът разрешава жената да бъде транспортирана с превоз от Общината.

Внучката е уведомена в деня на настаняването, че са предприети действия за извеждане на баба й.

Внучката се връща във Франция, а Гинка е настанена в Дом за възрастни лица с увреждания гр. Крумовград. Тя поддържа интензивен контакт със социалните работници от Дирекция „Социално подпомагане“ град Златоград. В началото на престоя си споделя, че е уплашена, но постепенно започва да се успокоява и да приема новия си начин на живот.

След една седмица престой, Гинка звъни на социалните работници от Златоград и плачейки ги умолява незабавно да я приберат в дома й. Причината е, че през нощта, в стаята й, влиза мъж с намерението да осъществи сексуални действия спрямо нея. Гинка успява да му окаже съпротива, което вбесява мъжа - той я удря и я заплашва, че ако сподели за случилото се няма да я остави жива.

Гинка се престрашава да сподели преживяното единствено със социалния работник от Златоград и настоява да се прибере в Златоград.

Стъпка 6: Социалният работник посещава главния лекар на МБАЛ Златоград с молба да отпусне линейка, която да извози неподвижната жена от  Крумовград до жилището и в Златоград. Линейката е отпусната и заедно с нея пътува социалният работник.

Стъпка 7: При пристигане в Дома за възрастни лица с увреждания гр. Крумовград, социалният работник разговаря с директора на специализираната институция и съобщава за преживяванията на Гинка. Попълва заявление за напускане на институцията, подписва се от Гинка и жената се подготвя за напускане от Дома. Гинка е транспортирана отново в дома й в град Златоград.

Стъпка 8: Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ град Златоград съдейства за осигуряване на жена-болногледач, която да се грижи за нея. Със съдействието на кмета на Община Златоград и Общинския съвет се отпускат средства, които да покриват заплатата (в минимален размер за страната) на болногледача. 

Стъпка 9: По програма за заетост, администрирана от местните структури на Агенция по заетостта – дирекции „Бюро по труда“, се наема болногледач, който да полага дългосрочни грижи за Гинка, като месечната му заплата се покрива със средства от държавния бюджет.


Съответствие с Модул № от обучителната програма ABUTRAINING: Модул 1: Естество на насилието и злоупотребата
Модул 3: Процесът на разпознаване на малтретиране на възрастни хора
Директория на ресурса:
URL:
Източник:

N/A