Колекция от добри практики

Име на практиката: Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
Налична на език: Български
Вид на практиката: Законодателство
Метод на работа
Материал за четене (ръководство, наръчник, статия и т.н.)
Друг вид на практиката:
Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Описание на практиката:

Всяко действие или поведение, насочено срещу другия човек или собствената личност, което предизвиква физическо, психическо и емоционално страдание, може да се нарече насилие. По своята социална същност насилието е антихуманен акт. То е вид престъпление и нарушава достойнството и интересите на личността. Насилието е един от възможните резултати на агресивното поведение. Също като него, то има много разновидности и форми на проява. Насилието се проявява по различен начин, в зависимост от това кои са неговите извършители, кои са жертвите и какви са отношенията между тях. За справянето с насилието е необходимо познаване на закономерните му характеристики.

Съответствие с Модул № от обучителната програма ABUTRAINING: Модул 4: Правни дефиниции и процедури за докладване на насилие над възрастни хора
Директория на ресурса:
URL:
Източник:

n/A