Колекция от добри практики

Име на практиката: НАРЪЧНИК ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ СРЕД ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Налична на език: Български
Вид на практиката: Материал за четене (ръководство, наръчник, статия и т.н.)
Друг вид на практиката:
Страна, в която се прилага: България
Друга страна:
Описание на практиката:

Наръчник за превенция на домашното насилие сред възрастни хора” има за цел да представи информация, знания и опит за превенция и преодоляване на домашното насилие. Разработен е в рамките на проект „Превенция на домашното насилие сред възрастни хора” на Фондация „Институт за социални услуги в общността”.

Наръчникът включва международно приети методи за работа с домашно насилие и богат практически опит, споделен от 75 социални работници, преки помагащи и организации-доставчици на социални услуги в различни български общини. Той включва и споделените добри практики в работата за преодоляване на домашно насилие над възрастни хора - потребители на социални услуги, както и препоръки към съществуващата нормативна база в България.

Съответствие с Модул № от обучителната програма ABUTRAINING: Модул 1: Естество на насилието и злоупотребата
Модул 3: Процесът на разпознаване на малтретиране на възрастни хора
Модул 4: Правни дефиниции и процедури за докладване на насилие над възрастни хора
Директория на ресурса:
URL: http://www.icss-bg.org/wp-content/uploads/2015/07/Narachnik_Prevencia_DN.pdf
Източник:

-