Модулът се фокусира върху представянето на инструмент за идентифициране на потенциалното насилие над възрастни хора и поведенческите признаци на различните форми на насилие. В рамките на модула са представени специално разработени формуляри, които имат за цел да подпомогнат специалистите при идентифициране на насилието, регистрирането му и адекватно насочване на бъдещата работа в подкрепа на възрастните хора. Представени са казуси за илюстриране на различни форми на насилие с акцент върху видими и прикрити действия на насилие.