Модулът задълбочено обхваща различните аспекти на стареенето. Съдържанието на обучението включва описание на физическите, психическите и социалните проблеми, които отразяват старостта. Фокусът е поставен върху общото благосъстояние и основните нужди на възрастните хора по отношение на отделните компоненти на понятието "качество на живот". В рамките на модула се определят основните трудности, свързани с неврологични и съдови заболявания, проблеми с опорно-двигателния апарат, различни психични разстройства, хронични заболявания и др. Силен акцент се поставя върху характеризирането на добрите грижи за осигуряване на нормален начин на живот на възрастните хора. Качество на грижите означава отлично познаване и пълно прилагане на принципите и етичните правила при оказване на подкрепа на възрастните хора.