Този модул предоставя подробна информация за естеството и произхода на насилието и злоупотребата над възрастни хора (лица над 65 години). Авторите представят различните аспекти и форми на тези две негативни явления, както и ефектите и последиците, които те имат върху живота на възрастния човек. Модулът запознава читателя с различни концепции, статистики и обхват на проблема, както и съвременното разбиране за насилието и злоупотребата.