Bu modül, pek çok sosyal hizmet uzmanı için zayıf zihinsel ve bedensel sağlıklarının, düşük iş tatmin düzeylerinin, düşük mesleki verimliliğin vb. ana nedenlerinden biri olan mevcut ve yaygın profesyonel tükenmişlik sendromu hakkında bilgi sağlar. Sendromun ana belirtileri ile ayrıca birikmiş duygusal gerilimi rahatlanmanın yolları belirtilmiştir. Ayrıca, sosyal hizmetten memnuniyeti artırmaya, çalışanların öz saygısını geliştirmeye, iyi kalite standartlarını korumaya, belirli bir vaka üzerinde birleşik çabaları senkronize etmeye, psiko-duygusal iş gerilimini önlemeye yönelik etkili bir yaklaşım olarak denetim desteğine de odaklanılmaktadır.