Modül, olası yaşlı istismarını ve çeşitli şiddet biçimlerinin davranışsal belirtilerini belirlemeye yönelik gösterge araçlarının sunumuna odaklanır. Modül içinde, profesyonellere şiddeti tespit etmede, kaydetmede ve yaşlıları desteklemek için gelecekteki çalışmaları yeterli şekilde yönlendirmede yardımcı olmayı amaçlayan özel olarak tasarlanmış formlar sunulacaktır. Görünür ve gizlenmiş şiddet eylemlerine vurgu yaparak çeşitli şiddet biçimlerini örneklemek için vaka çalışmaları sunulacaktır.