Modül, yaşlanmanın çeşitli yönlerini derinlemesine kapsar. Eğitim içeriği, yaşlılığı yansıtan fiziksel, zihinsel ve sosyal sorunların bir tanımını içerir. "Yaşam kalitesi" kavramının bireysel bileşenleri açısından yaşlıların genel iyilik hali ve temel ihtiyaçlarına odaklanılır. Modül içerisinde nörolojik ve damar hastalıkları, kas-iskelet sistemi ile ilgili sorunlar, çeşitli ruhsal bozukluklar, kronik hastalıklar vb. ile ilgili başlıca zorluklar tanımlanmaktadır. Yaşlılar için normal bir yaşam tarzı sağlamak için iyi bakımı karakterize etmeye güçlü bir vurgu yapılır. Bakım kalitesi, yaşlılara destek sağlamada mükemmel bilgi ve ilkelerin ve etik kuralların tam olarak uygulanması anlamına gelir.