Bu modül, yaşlılara kötü muamele ve istismarın doğası ve kökeni hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Yazarlar, bu iki olumsuz olgunun farklı yönlerini ve biçimlerini ve bunların yetişkin kişinin yaşamı üzerindeki etkilerini ve sonuçlarını araştırıyorlar. Modül, okuyucuya, modern şiddet ve istismar anlayışının yanı sıra sorunun farklı kavramlarını, istatistiklerini ve kapsamını tanıtacaktır.