Този модул предоставя информация за актуалния и широко разпространен синдром на професионалното прегряване, който за много социални работници е една от основните причини за лошото им психическо и соматично здраве, ниски нива на удовлетвореност от работата, намалена професионална ефективност и др. Основните признаци на синдрома , както и начините за вентилиране на натрупаното емоционално напрежение, са посочени. Фокусът е поставен и върху надзорната подкрепа като ефективен подход за повишаване на удовлетвореността от социалната работа, подобряване на самочувствието на служителите, поддържане на стандарти за добро качество, синхронизиране на обединените усилия по конкретен случай, предотвратяване на психо-емоционалното напрежение в работата.