Финално събитие за разпространение на резултатите – презентации

Запис от цялото събитие можете да видите тук: Презентациите на участниците във финалното събитие можете да изтеглите по-долу: Заглавие Организация / Лектор Изтегли Презентация на проекта, неговите цели, интелектуални резултати и използваният ECVET подход1 изтегляния НАРХУ Изтегли Представяне на показателите и практическите инструменти на ИР1: ECVET базирана учебна програма и курс за обучение на тема „Признаване на насилието над възрастни“1 1 изтегляния „Аналитична зона“ ООД Изтегли Представяне на ИР2: Обучително мобилно приложение и база данни от добри практики1 изтегляния НАРХУ Изтегли Презентация на резултати от пилотна фаза в България1 1 изтегляния „Аналитична зона“ ООД Изтегли Презентация на резултати от пилотна фаза в Турция